Skrzydła z Carrefour – Grupa Carrefour

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
W maju 2007 roku Grupa Carrefour Polska podjęła decyzję o udziale w programie Caritasu – „Skrzydła”. Celem programu jest pomoc dzieciom z najuboższych rodzin oraz walka z biedą i zapobieganie wykluczeniu. Zaangażowanie w program „Skrzydła” ma również na celu wyrównywanie szans dzieci i polega na pomocy w realizacji ich marzeń, rozwijaniu talentów, pomocy w szkolnej edukacji, dożywianiu.Dzięki wspólnej inicjatywie Grupy Carrefour Polska i Caritas Polska pomoc otrzymało 200 dzieci w wieku szkolnym z całej Polski, z 25 miast. W 2007 roku Grupa Carrefour Polska przekazała 108 tys. euro na program „Skrzydła”, a w roku 2008 powiększy ten budżet o 297 tys. euro.

Program „Skrzydła z Carrefour” rozwija się dzięki lokalnemu zaangażowaniu kilku partnerów, tzn.: 19 dyrektorów hipermarketów Carrefour, przedstawicieli diecezjalnych Caritasu oraz dyrektorów szkół, z których pochodzą dzieci objęte programem. W ramach tej współpracy dyrektorzy szkół typują dzieci wymagające pomocy, Caritas ustala stałą kwotę wsparcia miesięcznego, a Carrefour przekazuje wsparcie finansowe oraz angażuje się społecznie na rzecz dzieci ze „Skrzydeł”. Zaangażowanie społeczne Carrefoura to aktywność 19 dyrektorów hipermarketów Carrefour w 25. miastach Polski. Każdy z dyrektorów ma pod swoją opieką 8 uczniów i jest w stałym kontakcie z koordynatorami Caritasu i dyrektorem szkoły. Dzięki takiej współpracy program zyskuje dodatkową pomoc ze strony dyrektorów Carrefoura, którzy ze swojego budżetu przekazują pieniądze na zakup podręczników, są fundatorami paczek świątecznych dla dzieci, zapraszają je do teatru i kina. Dzieci objęte programem „Skrzydła” pozostają w stałym kontakcie z dyrektorami Carrefoura, uczestnicząc w corocznych edukacyjnych programach Grupy Carrefour Polska, np. Carrefour Przyjacielem Lasu (program, który ma za zadanie propagowanie polityki na rzecz ochrony środowiska). Dyrektorzy hipermarketów Carrefour wspólnie z dziećmi sadzą las w swojej okolicy.