Skala Brazeltona – Johnson&Johnson

Metryka praktyki

Firma: Johnson&Johnson,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, firma Johnson&Johnson zdecydowała się uczestniczyć we wprowadzeniu do Polski oceny zachowań noworodka według skali Brazeltona, jako brakującego ogniwa w relacjach między rodzicami a personelem medycznym. Skala Oceniania Zachowań Noworodków powstała w 1973 roku, ale dotychczas była w Polsce praktycznie nie znana (poza wąskim gronem specjalistów). Pozwala ona poznać indywidualne możliwości i zdolności dziecka, a tym samym wspomaga budowanie właściwego kontaktu rodziców z dzieckiem. Można ją stosować w trakcie pierwszych dwóch miesięcy życia dziecka zdrowego, ale także wobec wcześniaków urodzonych po 35 tygodniu ciąży oraz dzieci opóźnionych w rozwoju. Skala nie jest testem badawczym, ale narzędziem pomagającym zdefiniować stany dziecka. Pokazuje ona jego potencjał. Jak wskazują badania, dzięki przeprowadzeniu oceny przy wykorzystaniu skali, 58 proc. rodziców poznało lepiej swoje dziecko, a 64 proc. przystosowało się do jego zachowań (weszło w interakcję). Dzięki tej metodzie rodzice mogą rozwiać swoje obawy i urealnić oczekiwania wobec dziecka.Firma wsparła inicjatywę finansowo, merytorycznie oraz administracyjnie. Pierwszym elementem były ogólnopolskie konferencje dla neonatologów, na które zaproszono ekspertów z Wielkiej Brytanii. W roku 2006 w Polsce rozpoczęły się specjalistyczne kursy, mające wykształcić lokalnych ekspertów, którzy będą mogli badać dzieci w kluczowych ośrodkach medycznych i pełnić także rolę ambasadorów programu. W roku 2007 przeszkolono 37 osób, spośród których 10 zdało już egzamin i otrzymało certyfikaty. Pozostałe osoby po szkoleniu zdobywają wymaganą praktykę i doświadczenie, i w przeciągu najbliższego roku powinny być gotowe do egzaminu. Dodatkowo na szeroką skalę prowadzone są sesje szkoleniowe oraz warsztaty wprowadzające dla średniego personelu medycznego oraz specjalistów z zakresu fizjoterapii i psychologii, na których przekazywana jest podstawowa wiedza na temat skali Brazeltona.

We współpracy z partnerami takimi jak Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych oraz Szpital Kliniczny Księżnej Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie, prowadzone są szeroko dostępne sesje szkoleniowe i warsztaty wprowadzające. Ruszyła także pierwsza fala informacyjno-edukacyjna dla rodziców, która ma wyjaśnić im, jakie korzyści może dać przebadanie dziecka przy wykorzystaniu skali Brazeltona, oraz gdzie mogą znaleźć polskich ekspertów.

Projekt jest jednym z elementów wspierających strategię budowania wizerunku firmy jako „firmy troskliwej”, zaangażowanej w działania o charakterze edukacyjnym, skierowane zarówno do rodzin, jak i do przedstawicieli służby zdrowia. Jest to działanie spójne z podstawowymi wartościami firmy wytyczonymi przez Credo.