Siłownia KronoGym

Metryka praktyki

Firma: Kronospan Polska,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Kronospan Polska urządził siłownię zakładową – KronoGym Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez pracowników. W Szczecinku to jedna z najlepiej wyposażonych siłowni w nowoczesny i bezpieczny sprzęt do ćwiczeń. Siłownia KronoGym jest kolejnym elementem szerokiej polityki firmy, której element stanowi zachęcanie pracowników do aktywności ruchowej. Z siłowni regularnie korzysta duże grono pracowników, miesięcznie firmowy system odnotowuje 400 wejść. Jest to doskonała platforma służąca integracji pracowników, która w połączeniu z ćwiczeniami fizycznymi pozytywnie wpływa na sprawność psychofizyczną, co w efekcie niesie także mniejszą absencję chorobową.