Siła Różnorodności

Metryka praktyki

Firma: T-Mobile Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

T-Mobile Polska zatwierdziła Strategię D&I Siła Różnorodności na lata 2022-2023 i działa na rzecz m.in. wzmocnienia kobiet na stanowiskach managerskich, zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i niewykluczającego procesu rekrutacji. Zgodnie z nią firma działa na rzecz między innymi wzmocnienia kobiet na stanowiskach managerskich, zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, ale także niewykluczającego procesu rekrutacji. W 2021 roku kontynuowano comiesięczne webinary „Siła Różnorodnością” z zewnętrznymi ekspertami oraz zorganizowano ogólnofirmową konferencję połączoną z debatą z zakresu diversity, w której udział brali m.in. Adam Bodnar oraz Kayah. Ponad to przeprowadzono serię szkoleń dla managerów z zakresu uncousious bias, otwarto rekrutację do Komisji ds. Równego Traktowania, wprowadzono specjalny pakiet benefitów dla pracowników z niepełnosprawnościami, a także przeprowadzano cykl #DiversityThuesday, który poprzez cykl komiksów miał przybliżać pracownikom wartości firmowe w kontekście zagadnień z zakresu różnorodności.