Siła Kobiet Providenta

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

W firmie Provident Polska ponad 50% wyższych stanowisk menedżerskich zajmują kobiety. Na czele firmy także stoi kobieta. W zespole sprzedaży proporcje wyglądają nieco inaczej. Im wyższe stanowiska, tym większa jest przewaga mężczyzn. Stąd pomysł na program Siła Kobiet Providenta, który został zainicjowany w 2021 r. Celami projektu są: wzmacnianie kobiet i ich motywacji do planowania ścieżki kariery w oparciu o swoje mocne strony, budowanie odwagi i pewności siebie w świadomym łączeniu ról oraz networking i wymiana doświadczeń. Program jest efektem międzynarodowej konferencji „Power of women”, która odbyła się w 2021 r. i była dedykowana wszystkim kobietom z grupy IPF, do której należy Provident. Przed wdrożeniem projektu firma przeprowadziła wewnętrzne badania, z których wynikało, że główne przeszkody w rozwoju kariery zawodowej kobiet to: brak przekonania o możliwości pogodzenia obowiązków służbowych z życiem prywatnym, stereotypowe myślenie, że kariera oznacza zaniedbywanie rodziny, brak wiary we własne umiejętności i niska mobilność. Pierwszym krokiem po zainicjowaniu programu było zaproszenie uczestniczek do udziału w teście identyfikacji talentów Gallupa i identyfikacja pięciu TOP/dominujących talentów. W 2022 r. w ramach Siły Kobiet Providenta odbyło się 40 sesji coachingowych dla kobiet z Departamentu Sprzedaży oraz firmowy Kongres Kobiet.