SIGMA

Metryka praktyki

Firma: Famur,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Sala SIGMA to idea oparta na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak Virtual Reality (VR), webex, smart glasses i smart mining. Umożliwia użytkownikom współpracę online z klientami, pozwala na prowadzenie analizy parametrów maszyny w czasie rzeczywistym, a także na połączenie się z wyposażonym w okulary serwisowe operatorem przebywającym w dowolnym miejscu na świecie. W sali SIGMA prowadzone są szkolenia, konferencje oraz spotkania z klientami zarówno z polski, jak i z zagranicy. Działanie ma na celu szybkie dotarcie do klientów, ale także ograniczenie zbędnych lotów do klientów, których liczba w ciągu roku była znacząca. Rozwiązania wykorzystywane w sali SIGMA umożliwiają spotkania z serwisami i klientami z całego świata. FAMUR jest jedną z pierwszych firm w Polsce, które oferują produkty dla przemysłu i korzystają z narzędzi smart grid w relacjach z klientami. Za pomocą gogli VR w sali SIGMA uczestnicy szkoleń mogą zobaczyć trójwymiarowe modele urządzeń, uczą się, jak je konserwować, eksploatować i jak wykonywać naprawy.