Sieć Zrównoważonego Rozwoju

Metryka praktyki

Firma: Credit Suisse,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Firmie Credit Suisse Poland prowadzi działania charytatywne oraz edukacyjne w procesie realizacji celów zrównoważonego rozwoju, takich jak m.in.: czysta i dostępna energia, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, działania w dziedzinie klimatu. W 2022 r. wraz z fundacją Dotlenieni posadzono 2500 drzew podczas 3 wydarzeń, w które zaangażowanych było 85 wolontariuszy. Od kilku lat firma zaangażowana jest w program „Biznes vs. Smog”, prowadzony wraz z Krakowskim Alarmem Smogowym, PWC oraz innymi partnerami. Ma on na celu edukację dzieci i młodzieży na temat smogu oraz zmian klimatu, prowadzoną przez pracowników firmy. W edycji 2021/2022 11 wolontariuszy przeszkoliło 599 dzieci i młodzieży w polskich szkołach. Wraz z partnerami NGO zorganizowano 13 warsztatów na temat ochrony środowiska, m.in. o zarzadzaniu zasobami, ekoinnowacjach, odnawialnych źródłach energii, transporcie, zero waste, pszczołach itp., dla 289 uczestników. Odbyło się 7 akcji sprzątania, w których uczestniczyło 273 pracowników (m.in. z podopiecznymi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii) we Wrocławiu i Warszawie, zebrano 354 worków z tworzywem sztucznym, 289 ze szkłem, 180 ze śmieciami komunalnymi, 18 z papierem oraz inne przedmioty: telewizor, meble, ubrania, opony itd. Od 3 lat zbierane są stare tablety oraz smartfony do recyklingu w ramach projektu Okapi Conservation Project.