Sieć pracownicza wspierające kobiety – NatWest Poland Women Network

Metryka praktyki

Firma: NatWest,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Sieć pracownicza wspierające kobiety – NatWest Poland Women Network działa od 2016. Jest to oddolna sieć pracownicza, która ma na celu inspirowanie do rozwoju, organizowanie wydarzeń oraz szkoleń a także wspieranie i promowanie inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans kobiet na płaszczyznach biznesowych i edukacyjnych wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Sieć jest rozwinięciem globalnej sieci Gender Network. Sieć wspiera również inicjatywy zewnętrzne skierowane do kobiet m.in. partnerstwo w programie IT for SHE, akcję „Wiedza Nie Ma Płci” oraz działania edukacyjne we współpracy z fundacją Perspektywy Women in Tech oraz Vital Voices. W 2021 do sieci Kobiet należało ok. 120 uczestników. Sieć zorganizowała webinary , spotkania edukacyjne, przygotowała 11 newsletterów, w których promowała kobiece ‘role models’ oraz możliwości rozwojowe w firmie i poza nią (programy mentoringowe, program Rozwoju Kobiet, webinary rozwojowe) zorganizowała lokalnie międzynarodowy miesiąc kobiet, miesiąc profilaktyki raka piersi (Pink October) oraz wsparła organizację miesiąca profilaktyki raka prostaty i jąder (Movember). Sieć Women Network w NatWest, jest jedną z najprężniej działających firmowych sieci pracowniczych z bardzo aktywną społecznością. Jednym z najważniejszych celów obok inspirowania i rozwoju pracowników oraz działań na rzecz równości i różnorodności w biznesie są działania partnerskie wspierające rozwój młodych kobiet w obszarze STEM.