Sieć pracownicza Poland LGBT+ & Ally Network

Metryka praktyki

Firma: Credit Suisse,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Edukacja
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 5 - Równość płci

Sieć pracownicza Poland LGBT+ & Ally Network firmy Credit Suisse Poland wsparła społeczność LGBT+ poprzez świętowanie Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Homofobii – IDAHOBIT, Pride Month oraz Coming Out Day. Zorganizowano szkolenia online, sesję jak wychowywać dzieci bez stereotypów, warsztaty edukacyjne o języku włączającym i o społeczności LGBT+. W związku z Coming Out Day zaproszono polskiego pisarza Jacka Dehnela, który podczas panelu dyskusyjnego przedstawił swoją historię i objaśnił sytuację społeczności LGBT w Polsce. Drugim panelistą był manager Credit Suisse, również należący do mniejszości LGBT w Polsce. Firma zaangażowała się w organizację festiwalu filmowego LGBT we Wrocławiu i Warszawie,  zakupiła kilkaset biletów, dzięki czemu wiele osób mogło obejrzeć filmy o tematyce LGBT. W wydarzeniach wzięło udział 500 osób.  W roku 2021 Credit Suisse Poland LGBT+ & Ally Network umocnił swoją pozycję w firmie jako najliczniejsza sieć pracownicza obok Poland Women’s Network.

https://www.instagram.com/p/CQp-0Z8jEQv/

https://www.facebook.com/creditsuissecareers/photos/a.336024203095981/4714376565260701/?type=3&app=fbl