Sieć pracownicza Family Network

Metryka praktyki

Firma: Credit Suisse,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W Credit Suisse Poland funkcjonuje sieć pracownicza Family Network, której działania kierowane są do pracowników oraz ich dzieci. Family Network stara się wspierać rodziców w wypełnianiu rodzicielskich obowiązków, rozwiązywaniu problemów, godzeniu życia prywatnego z pracą. Sieć identyfikuje potrzeby oraz wyzwania pracowników i organizuje spotkania edukacyjne, grupy wsparcia, warsztaty dla rodziców i atrakcje dla dzieci. W 2021 r. przygotowano m.in. wykłady ekspertów związane z edukacją seksualną, ze światem cyfrowym, z komunikacją międzypokoleniową, depresją wśród młodzieży, podróżowaniem z dziećmi. Efektywność działania Family Network mierzono poprzez liczbę osób biorących udział w spotkaniach organizowanych z jej ramienia, a także za pośrednictwem ankiety satysfakcji. Wyniki ankiet potwierdzają, że sieć w znacznym stopniu odpowiada na potrzeby i problemy rodziców dzieci w różnym wieku, wspiera ich w wyzwaniach związanych z rodzicielstwem oraz stanowi platformę do wymiany doświadczeń wśród pracujących rodziców. – liczba zorganizowanych spotkań – 15 – liczba uczestników – 500. Family Network stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń na tematy związane z rodzicielstwem. Dzięki inicjatywom sieci pracownicy mają możliwość spotkań z ekspertami w danej dziedzinie, a także w gronie współpracowników zainteresowanych daną tematyką. Sieć odpowiada na prośby pracowników dot. organizacji sesji na konkretne tematy i nieustannie poszukuje nowych ekspertów w zakresie tematyki rodzicielskiej. Między innymi dzięki działaniom sieci firma otrzymała nagrodę „Firma przyjazna rodzicom” przyznawaną przez Fundację Mamo Pracuj. Beneficjentem działań sieci są dzieci pracowników firmy, którzy uczestniczą w wydarzeniach np. impreza mikołajkowa lub piknik plenerowy przed pandemią, a w czasie pandemii otrzymują prezenty mikołajkowe i biorą udział w konkursach z okazji Dnia Dziecka. Family Network planuje kontynuacje dotychczasowych przedsięwzięć, rozszerzając spektrum zapraszanych ekspertów i podejmowanych przez nich tematów (spotkania z logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą).