“Sieć Partnerów Polskiego Czerwonego Krzyża” – PCK

Metryka praktyki

Firma: PCK,
Branża: NGO,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2002
Dynamicznie rozwija się pierwszy – na taką skalę w Polsce – program marketingu społecznego “Sieć Partnerów Polskiego Czerwonego Krzyża”. PCK, największa organizacja pozarządowa w naszym kraju, zaprosiła do współpracy wiele firm i instytucji reprezentujących różne branże gospodarki. Poszczególni partnerzy adaptują proponowany przez PCK program marketingu społecznie odpowiedzialnego, dostosowując go do specyfiki działania, celów i potrzeb własnej firmy. Indywidualne umowy miedzy partnerami i PCK regulują rodzaj i formę wkładu poszczególnych firm. Pieniądze te PCK przeznacza między innymi na szkolne akcje dożywiania najbiedniejszych dzieci oraz pomoc podczas klęsk żywiołowych. Do Sieci przyłączyło się 27 firm. Wśród nich jest m.in. Deutsche Bank 24, Shell Polska, Hotel Marriott, Kodak Polska, Plus GSM, Procter&Gamble, Alima-Gerber, Foras Management Poland, 3M Viscoplast, Kancelaria Prawna Hogan & Hartson, Terravita, The Rowland Communications, TNS OBOP, TVP1 i Polskie Radio PR1. Deutsche Bank 24, jako pierwszy w Polsce zaoferował kartę Visa Classic Sieci Partnerów PCK. Połowa zysku ze sprzedaży tych kart oraz część prowizji banku od obrotów bezgotówkowych kartami jest przekazywana na rzecz PCK. Z kolei Plus GSM wprowadził specjalną usługę SMS-ową, dzięki której użytkownicy tej sieci mogą wysyłać “SMS-y Nadziei” o treści POMOC pod specjalny numer. Każdy wysłany SMS to jeden ciepły posiłek dla dziecka. Hojność użytkowników Plus GSM zapewniła prawie 100 000 ciepłych posiłków dla dzieci w ramach programu dożywiania realizowanego przez PCK w najuboższych rejonach Polski.