Sieć Kobiet Grupy EDF – Interp’elles Polska

Metryka praktyki

Firma: EDF Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2014

W EDF Polska kobiety stanowią ok. 20% wszystkich pracowników; na stanowiskach menedżerskich jest podobnie. Strategia firmy przewiduje zwiększenie liczby kobiet wśród menedżerów najwyższego szczebla do 30%. Ma w tym pomóc zainaugurowana w 2014 roku wewnętrzna Sieć Kobiet Grupy EDF – Interp’elles Polska. W jej ramach odbyły się 3 serie szkoleń rozwojowych oraz rozpoczął się coaching grupowy dla kobiet. Opracowano 4 filary sukcesu, będące podstawą rozwoju kariery kobiet w firmie. Zarząd Grupy EDF w Polsce podpisał Deklarację Wsparcia Sieci Kobiet, zobowiązując się do kontynuowania działań wspierających kobiety w Grupie EDF w rozwoju ich kariery. Inauguracja Sieci kobiet odbyła się w październiku 2014 roku. Uczestniczyło w niej blisko 100 osób. W 2015 roku planowane są dodatkowe szkolenia, zostanie uruchomiona platforma rozwojowa (z motywacyjnymi wideoblogami), a także wydana broszura rozwoju kariery dla kobiet.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy

EDF Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności.