SHINE – wsparcie nowych pracowników w pierwszych miesiącach pracy – SGS Polska

Metryka praktyki

Firma: SGS,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2013

Ze względu na dużą liczbę nowo zatrudnionych, SGS Polska postanowiła wdrożyć program SHINE – pozwala on na lepszą integrację z firmą i zespołem pracowników, łatwiejsze poznanie procedur i możliwość zwrócenia się o pomoc do konkretnej, wyznaczonej osoby. SHINE składa się z 6 etapów trwających w sumie 6 miesięcy. Główne role w programie odgrywają przełożeni, kadry, opiekunowie nowych pracowników oraz nowi pracownicy. Przygotowany został pakiet informacyjny, który obejmuje zestaw instrukcji i procedur pozwalających na efektywne przeprowadzenie wdrożenia pracownika. Nowa osoba ocenia jakość przyjęcia i swój poziom satysfakcji z powitania w firmie.