SheWorks

Metryka praktyki

Firma: Sodexo,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Edukacja
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci

W ramach projektu SheWorks, który aktywizuje zawodowo kobiety na różnych etapach ich życia, firma Sodexo Polska była współorganizatorem panelu dla licealistek, w tym migrantek z krajów takich jak: Ukraina, Białoruś, Gruzja, Kazachstan. Spotkanie miało na celu podzielenie się doświadczeniami osobistymi i zawodowymi dwóch ekspertek z Sodexo – rekruterki / menedżerki D&I oraz ekspertki technicznej, absolwentki Politechniki, pochodzącej z Białorusi. Celem spotkania było podzielenie się perspektywami i możliwościami rozwoju dla młodych kobiet oraz wzmocnienie ich poczucia sprawczości i mocy w zakresie kształtowania własnej ścieżki zawodowej, także w obszarach technicznych. W spotkaniu udział wzięło 25 beneficjentek.