Sherlock Waste w Hochland

Metryka praktyki

Firma: Hochland,
Branża: Przemysł spożywczy,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W 2022 r. firma Hochland Polska we wszystkich lokalizacjach uruchomiła aplikację Sherlock Waste, która pozwala w prosty sposób identyfikować pola do ewentualnych usprawnień procesów, do likwidacji marnotrawstwa, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i higieny prac oraz ochrony środowiska. Dzięki temu każdy pracownik ma realny wpływ na usprawnienie realizowanych przez niego procesów i zadań. Za wdrożenie systemu odpowiadał Zespół Customer Success z firmy Sherlock Waste. Firma Hochland Polska poprzez wdrożenie aplikacji miała na celu zaangażowanie pracowników w proces ciągłego doskonalenia i poszukiwania najefektywniejszych rozwiązań. Od początku uruchomienia programu zgłoszono 224 problemy oraz 280 pomysłów, z czego wdrożono 59 rozwiązań. W systemie zarejestrowanych jest 215 pracowników. Zrealizowane rozwiązania powinny przełożyć się w przyszłości na zmniejszenie liczby i częstotliwości wypadków, a także zmniejszenie zużycia zasobów, co w efekcie pozytywnie wpłynie na realizację celów produkcyjnych.

https://www.hochland-group.com/pl/news/Sherlock.htm