Sezonowe kampanie edukacyjno-profilaktyczne

Metryka praktyki

Firma: Diagnostyka,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

DIAGNOSTYKA organizuje sezonowe kampanie edukacyjno-profilaktyczne, w ramach których pacjenci są na bieżąco informowani nie tylko o zagadnieniach medycznych, ale również o możliwościach skorzystania z badań profilaktycznych w najbardziej korzystnych wariantach.