Seminaria PMI – Global e-Business Operations

Metryka praktyki

Firma: Global e-Business Operations,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2013

Pracownicy Global e-Business dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach Seminariów PMI. PMI Seminars jest inicjatywą stowarzyszenia Project Management Institute polegającą na organizowaniu konferencji, spotkań i prelekcji w zakresie zarządzania projektami. Grupa, do której kierowane są spotkania, to praktycy z dziedziny zarządzania projektami. HP zdecydowało się wziąć aktywny udział w inicjatywie – wraz z lokalnym oddziałem PMI we Wrocławiu organizuje kwartalne prelekcje prowadzone przez najbardziej doświadczonych w tej dziedzinie pracowników firmy. Każde seminarium poświęcone jest innemu projektowi.