Segreguję – nie widzę przeszkód

Metryka praktyki

Firma: ENERIS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Innowacje społeczne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

„Segreguję – nie widzę przeszkód” to pierwszy w Europie projekt ENERIS ułatwiający właściwe sortowanie odpadów osobom z niepełnosprawnością wzroku. Służy do tego bezpłatny zestaw 6 naklejek posiadających napisy w Alfabecie Braille’a dla osób niewidomych, kontrastowe kolory dla osób słabowidzących lub starszych, proste i wypukłe piktogramy dla osób z problemami w czytaniu, np dzieci. Naklejka wykonana jest z PET pochodzącego w 100% z recyklingu, odpornego na warunki pogodowe. Pomysł na naklejki został zainspirowany przez same osoby niewidome i wypracowany wspólnie ze środowiskiem osób niewidomych Fundacją Vega z Kielc i Ośrodkiem w Laskach. Programowi patronują Pełnomocnik Rządu do Spraw Niepełnosprawnych i Polski Związek Niewidomych.