Segregacja śmieci w biurach – Capgemini

Metryka praktyki

Firma: Capgemini Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2012

Capgemini wprowadziło w swoich biurach w Krakowie i Katowicach system segregacji śmieci. W tych dwóch miastach firma zatrudnia ponad 4 tys. osób i to właśnie pracownicy byli inicjatorami tej akcji. Śmieci segregowane są: w kuchniach – na frakcję mokrą i suchą; w open space’ach – na papier, szkło, plastik i metal. Co istotne, ponieważ Capgemini jest największym podmiotem wynajmującym powierzchnię w tych biurowcach, a system wyrzucania odpadów z kuchni jest wspólny dla całego budynku, wprowadzenie segregacji w biurach Capgemini spowodowało, że inni wynajemcy również rozpoczęli segregację w swoich biurach.