Segregacja odpadów w Grupie Schiever

Metryka praktyki

Firma: Grupa Schiever w Polsce,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Grupa Schiever zdaje sobie sprawę jak ogromne znaczenie ma segregacja odpadów dla ochrony środowiska naturalnego. Dlatego też, jako wyraz troski o nasza planetę, Grupa wdrożyła wewnętrzny system segregacji odpadów, który wprowadził następujący podział na 5 frakcji :

  • niebieski pojemnik – papier
  • żółty pojemnik – tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach)
  • zielony pojemnik – szkło (lub: zielony pojemnik szkło kolorowe, biały pojemnik – szkło bezbarwne)
  • brązowy pojemnik – bioodpady
  • czarny pojemnik – odpady zmieszane

Po przeprowadzonej wcześniej fazie testowej w centrali w Poznaniu, na początku 2020 roku pojemniki do segregacji zostały umieszczone we wszystkich lokalizacjach w dwóch miejscach: jadalni oraz na korytarzu w strefie biurowej.

Dobra praktyka wdrożona w 10 jednostkach Grupy Schiever: – 8 sklepów bi1 (Białystok, Bielsko-Biała, Czeladź, Ełk, Legnica, Wałbrzych, Rzeszów, Szczecin) – 2 sklepy Auchan (Zielona Góra, Racibórz) – siedziba spółki.

Zwiększono świadomości ekologicznej pracowników. Ograniczono masę odpadów zanieczyszczających środowisko. Odpady surowcowe oddzielone od resztek jedzenia mają szansę stać się nową ławką w parku, gazetą, watą szklaną czy rowerem. Z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Z plastiku powstają namioty, plecaki, a nawet buty.