Ścieżka Edukacji Ekologicznej w Balinie

Metryka praktyki

Firma: ENERIS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2015

Firma ENERIS Surowce od lutego 2015 r. realizuje działania związane z odzyskiem surowców w blisko 100 gminach w Polsce. Podstawą efektywnego i chroniącego środowisko odzysku jest odpowiedzialne sortowanie odpadów przez mieszkańców, zgodnie z wytycznymi gmin i możliwościami przetworzenia ich w nowoczesnych zakładach. W październiku 2015 r. uruchomiono pierwszą Ścieżkę Edukacji Ekologicznej w Balinie dla dzieci młodzieży z Małopolski i woj. śląskiego. W prowadzenie lekcji zaangażowani są pracownicy ENERIS, którzy w czasie dwugodzinnego spotkania omawiają 3 pola tematyczne zgodne z koncepcją ROP: Redukuj (swój wpływ na środowisko), Odzyskuj (tak wiele surowców jak to możliwe), Przetwarzaj (to, czego nie da się już odzyskać, można przetworzyć w energię). Firma przygotowała także mobilną wersję ścieżki edukacyjnej, która wykorzystywana jest w czasie lokalnych imprez.