Savoir-vivre w biurze-szkolenie.

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma SumiRiko Poland zorganizowała dla wszystkich pracowników biurowych szkolenie z zasad savoir-vivre w pomieszczeniach biurowych, tzw. open space’ach. Szkolenie poprzedzone zostało przeprowadzeniem anonimowej ankiety wśród wszystkich pracujących w open spasie. W ankiecie można było wyrazić swoją opinię, jakie czynniki wpływają na dekoncentrację, jakiego typu zachowania przeszkadzają osobom pracującym w otwartej przestrzeni biurowej. Opinie zawarte w ankiecie stały się inspiracją do opracowania kodeksu zachowania pracownika biurowego w open spasie, który w humorystyczny sposób zaprezentowany został podczas szkolenia. Szkolenie uświadomiło pracownikom, że niektóre ich zachowania mogą przeszkadzać sąsiadom.