Sala Przyrody TAURON Ekoenergia

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W ramach adresowanej do szkół akcji Sala Przyrody TAURON Ekoenergia firma finansuje zorganizowanie sali dydaktycznej do nauki przyrody.

Aby zdobyć środki na wyposażenie sali, uczniowie przygotowywali pracę konkursową w formie plakatu z hasłem promującym TAURON oraz wytwarzanie energii z wody i wiatru.

W każdej edycji akcji wybieranych jest 5 szkół – laureatów. W roku 2016 odbyła się 6. edycja akcji. W sumie na terenie działalności spółki działa już 29 Sal Przyrody TEE.