Sala Doświadczania Świata – Polska Telefonia Cyfrowa

Metryka praktyki

Firma: Polska Telefonia Cyfrowa,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era i Heyah, wspiera organizację Sala Doświadczania Świata, której celem jest unowocześnianie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Sala to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Terapia w Sali Doświadczania Świata jest jedyną możliwością jednoczesnego pobudzenia wszystkich zmysłów i znalezienia nowej drogi dotarcia do dziecka, którego głęboka niepełnosprawność umysłowa czy zaburzenia psychiki nie pozwalają na nawiązywanie prawidłowej komunikacji i uniemożliwiają podjęcie jakiejkolwiek aktywności. Grupę docelową programu stanowią dzieci i młodzież o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności, ze sprzężoną, wieloraką niepełnosprawnością oraz ich rodziny, terapeuci, wychowawcy, opiekunowie i pracownicy naukowi.Salę otrzymują ośrodki tworzone przez organizacje pozarządowe zakładane przez rodziców chorych dzieci i ich terapeutów. O wyborze organizacji decyduje komisja ds. darowizn złożona z przedstawicieli wszystkich pionów firmy PTC. Przekazanie dotacji na zakup sprzętu do rehabilitacji odbywa się we współpracy z fundacją Wspólna Droga, która proponuje PTC organizacje partnerskie fundacji, zgodnie z określonymi przez firmę kryteriami. Następnie komisja ds. darowizn przyznaje dotacje organizacjom, które wybierają najkorzystniejszą ofertę na urządzenia do Sali i realizują rehabilitację w prowadzonych ośrodkach. Organizacje te muszą także spełnić określone wymogi, np. posiadać własne zaplecze (odpowiedni standard budynku), udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu ośrodka rehabilitacyjnego, prowadzić wieloprofilową terapię przez przeszkoloną kadrę specjalistyczną.

Dotychczas PTC przekazała środki na 4 Sale Doświadczania Świata dla następujących organizacji pozarządowych: Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” we Wrocławiu, Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Słupsku, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” w Stalowej Woli, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Bytomiu.