Safety & Health NO HARM 1

Metryka praktyki

Firma: Kuehne+Nagel,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Celem inicjatywy „Safety & Health NO HARM 1”, podjętej przez Kuehne + Nagel, jest zwiększenie świadomości pracowników na temat BHP. Na tę akcję składają się szkolenia profilaktyczne „Bezpieczny magazyn” oraz „Miej oczy otwarte na zagrożenia”. Jednym z przykładowych zadań szkoleniowych jest odnalezienie wszystkich niezgodności znajdujących się na plakacie obrazującym niebezpieczne incydenty oraz zaproponowanie adekwatnych rozwiązań eliminujących te zagrożenia.