Sadzonki roślin dla każdego

Metryka praktyki

Firma: Objectivity,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Objectivity dba o tworzenie przyjemnego i przyjaznego środowiska pracy. Jednym z działań Zespołu Administracji jest „zazielenianie” biura oraz domów pracowników. Pracownicy w ramach akcji sadzonki roślin dla każdego co pewien czas pobierają sadzonki roślin, które rosną w biurach: w Gdańsku i we Wrocławiu. Rośliny przesadzane są do małych ekologicznych doniczek, a następnie udostępniane pracownikom, którzy mogą zabrać je do swoich domów lub do pokoi w biurach. Firma pokazuje, że małym nakładem środków może przyczynić się do zaaranżowania przyjaznej przestrzeni oraz poprawienia jakości powietrza. Z sadzonek może skorzystać każdy pracownik, niezależnie od tego, czy pracuje w biurze, czy w domu. Jest to jedno z wielopłaszczyznowych działań edukacyjnych, które ma na celu zaangażowanie kolegów i koleżanek w tematy związane z dbaniem o zdrowie i lepsze samopoczucie, wpisujące się w trend zrównoważonego rozwoju.