Sadzenie drzewek – Farm Frites Poland

Metryka praktyki

Firma: Farm Frites Poland,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2013

W ramach działań w porozumieniu z Nadleśnictwem Lębork oraz we współpracy z ZHP Lębork pracownicy firmy i ich rodziny wspólnie sadzą drzewka na wyznaczonym terenie. Założono, że zalesianie odbywać się będzie corocznie i w latach 2011–2020 zostanie posadzonych 20 tys. drzewek. Celem tej praktyki jest wzrost integracji pracowników z różnych działów, a także ich zainteresowanie się sprawami środowiskowymi.