Sadzenie drzew (EY GDS Polska)

Metryka praktyki

Firma: EY Polska,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 15 - Życie na lądzie
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Dzięki zaangażowaniu pracowników firma EY Polska w 2022 r. posadziła łącznie 9350 drzew. W akcjach sadzenia drzew wzięło udział 200 wolontariuszy z Wrocławia i Warszawy. Inicjatywy zostały przeprowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym Klub Gaja oraz Fundacją Las Na Zawsze. Jesienne akcje sadzenia drzew odbyły się w Górach Stołowych na Dolnym Śląsku. Z kolei wiosenna akcja z okazji Dnia Ziemi odbyła się w Borach Tucholskich. Tereny leśne wzbogaciły się m.in. o sosny, lipy, dzikie grusze i jabłonie, które zwiększają różnorodność biologiczną odnawianych lasów. Zaangażowanie EY GDS Polska w akcje sadzenia drzew jest jednym z elementów działań podejmowanych w celu przyśpieszenia zrównoważenia środowiskowego. Inicjatywy te mają bowiem zbawienny wpływ na środowisko i przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności naszej planety. Wolontariusze nie tylko sadzili drzewa, ale też edukowali się z zakresu ochrony przyrody, by zadbać o lepsze jutro naszej Ziemi. Wymiar edukacyjny pozwoli przekazać wiedzę i odpowiednie postawy przyszłym pokoleniom.

4000 drzew EY Global Delivery Services Poland