SA8000 – Thomson Żyrardów

Metryka praktyki

Firma: Thomson Żyrardów,
Branża: Elektronika i AGD,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2003
Thomson Żyrardów jest szóstą firmą w kraju, która uzyskała certyfikat zgodności systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną z normą SA8000. SA8000 to uniwersalna norma przeznaczona do stosowania w systemie niezależnej weryfikacji, określająca wymogi w zakresie odpowiedzialności społecznej, jakie dana firma powinna spełniać. Certyfikat zgodności strategii odpowiedzialności społecznej w danej firmie z wymaganiami normy SA8000 świadczy o tym, że procesy związane z istotnymi elementami polityki społecznej realizowane są w sposób kontrolowany oraz, że realizowane są zadania zmierzające do osiągnięcia określonych celów społecznych w procesie ciągłej poprawy wyników. Inicjatorzy wdrożenia normy SA8000 w firmie Thomson Żyrardów zaznaczają, że 'wdrożenie normy społecznej odpowiedzialności było autonomiczną decyzją kierownictwa firmy. Głównym celem było sklejenie wszystkich wcześniej wdrożonych standardów i zapełnienie luk między nimi.’W przypadku Thomson Żyrardów wdrożenie SA8000 to finał działalności standaryzacyjnej, prowadzonej od 1997 roku, gdy powstał zakład. Na początku był certyfikat podstawowy, czyli ISO 9002. W miarę rozwoju firmy zaczęto się zastanawiać nad kwestiami środowiskowymi i wdrożono ISO 14001, kiedy ta norma jeszcze nie była popularna, gdy nie było przepisów regulujących kwestie opakowaniowe i emisyjne. W efekcie, obecnie tylko 2% odpadów trafia na wysypisko. Z tego też okresu datuje się zacieśnienie współpracy z dostawcami. W negocjacjach z dostawcami opracowano m. in. model zwrotnego opakowania. Również cały złom elektroniczny jest odbierany przez licencjonowaną firmę zewnętrzną. Następnie zaczęto pracować nad wdrożeniem normy z zakresu BHP i budową systemu, który wspomagałby szybką identyfikację zagrożeń i wprowadzał szeroko rozumianą prewencję. Tak powstał system integrujący zarządzanie BHP i środowiskiem. Pod koniec 2002 r. postanowiono zbudować system, który obejmie wszystkie procesy wspomagające produkcję – a więc nie związane bezpośrednio z produktem, z jego jakością. Nowy system zbudowano w oparciu o nowe wydanie normy ISO 9001 z 2000 r. i polegał on na zintegrowaniu wszystkich trzech systemów: środowiska, BHP i jakości świadczonych usług. Kolejnym krokiem było dodanie do tego normy SA8000.

Norma w niektórych przypadkach jest bardziej restrykcyjna niż regulacje w polskim prawie pracy. Polska nie ratyfikowała bowiem wszystkich konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, do których m. in. odwołuje się SA8000. Tak więc, aby zmieścić się w normie, trzeba było przyjąć dodatkowe, nie obligatoryjne zobowiązania. Thomson Żyrardów zmodyfikował regulamin pracy, aby certyfikacja była możliwa. Według przedstawicieli Thomson Żyrardów 'społeczna odpowiedzialność ma być naturalną konsekwencją przemyśleń o miejscu firmy w otoczeniu, ma wynikać z jej samoświadomości.’ Certyfikaty SA8000 posiada już 320 firm na świecie, w 38 krajach, zatrudniających łącznie prawie 200 000 pracowników. W Polsce pierwszą firmą, która uzyskała certyfikat SA8000 jest Elektrownia Opole S.A. Później takie certyfikaty uzyskały, m. in. AVON Poland, Nord, Wall BDA, MPS International Koszalin, Elektrownia Łaziska S.A. Jednostką certyfikującą jest BVQI Polska.