Rzeszowska Akademia Inspiracji – Bank Zachodni WBK

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2014

Kolejną inicjatywą realizowaną w ramach Santander Universidades przez Bank Zachodni WBK jest Rzeszowska Akademia Inspiracji. Ma ona na celu pomoc dzieciom i młodzieży w rozwoju najistotniejszych kompetencji, które pozwolą im odkrywać pasje, logicznie, ale także oryginalnie i twórczo myśleć, a także działać w zespole. Akademia proponuje warsztaty w ramach 6 głównych programów. Wśród tych dla szkoły podstawowej są: „Rozwój twórczego myślenia” oraz „Rozwój pasji naukowych i odkrywczych”. Uzupełnia je moduł: „Nauki ścisłe są super”. Dla gimnazjalistów przygotowano zajęcia z zakresu kompetencji społecznych i obywatelskich oraz odkrywania potencjału osobistego. Towarzyszy im moduł – „Podstawy krytycznego myślenia”. Najstarszym kursantom ze szkół ponadgimnazjalnych oferowane są zajęcia dotyczące kwestii inicjatywności i przedsiębiorczości, nauki analitycznego myślenia, a także trening umiejętności liderskich.