Rzeki dla Życia: Wisła – Coca-Cola HBC Polska/Coca-Cola Poland Services

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola HBC Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Podstawowym źródłem zużywanym w produkcji wyrobów przez Coca-Cola jest woda. Z tego powodu firma prowadzi działania mające na celu zwiększenie efektywności jej wykorzystania w zakładach poprzez innowacje w procesach produkcyjnych, jak również wspiera projekty z zakresu ochrony zasobów wodnych. Do tych ostatnich należy realizowany przez WWF program Rzeki dla życia.Celem projektu Rzeki dla życia jest ocalenie i przywrócenie naturalnego charakteru polskich rzek. Program pozwala zachować ich przyrodnicze bogactwo oraz umożliwia lepsze gospodarcze wykorzystanie dorzeczy. Inicjatywa w szczególności koncentruje się na ochronie walorów przyrodniczych Wisły, która jako jedyna rzeka w Europie zachowała swój naturalny charakter na odcinku ponad 300 km.

Jednym z działań w obrębie tego projektu jest odrodzenie populacji łososia w Wiśle. Dzięki tej inicjatywie do górskich strumieni przez 2 lata trafiło ponad 400 tysięcy sztuk narybku łososia. W ramach akcji podejmowane są także czynności mające ułatwić łososiom powrót z morza. Kolejną częścią projektu był pilotażowy program edukacyjny dla młodzieży dotyczący zachowania zrównoważonego ekosystemu Wisły. Do udziału w nim zgłosiło się ponad 100 nauczycieli i 2 tys. uczniów z prawie 100 szkół gimnazjalnych z miejscowości położonych w dorzeczu Wisły. Na lekcjach biologii i geografii uczniowie zdobywali wiedzę na temat łososia i innych ryb wędrownych oraz ich ochrony, jak i ochrony rzek, następnie zaś wykonali konkretne działania na rzecz Wisły w pobliżu miejsca swojego zamieszkania. Najciekawsze inicjatywy zostały nagrodzone.

Działania w ramach projektu Rzeki dla Życia: Wisła będą kontynuowane w roku 2009. W planach jest realizacja programu edukacyjnego Łosoś Reaktywacja!, reintrodukcja łososia do Wisły oraz organizacja Dnia Wisły.