Rzecznik etyki mBank

Metryka praktyki

Firma: mBank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W 2018 roku mBank powołał rzecznika etyki. Do jego głównych zadań należą: koordynacja działań związanych z etyką i nadzorowanie zgodności działań banku ze standardami etycznymi, popularyzacja tematu wśród pracowników na wszystkich poziomach organizacji oraz tworzenie wytycznych i wspieranie pracowników w rozstrzyganiu dylematów etycznych. Rzecznik etyki ma prawo zaopiniować wnioski do zarządu banku pod kątem ich zgodności z zasadami etyki. Także dzięki działaniom rzecznika w banku planowane jest uruchomienie aplikacji whistleblowingowej pozwalającej anonimowo zgłaszać naruszenia zasad etycznych.