Rrekrutacja na TAK

Metryka praktyki

Firma: Job Impulse Polska (Grupa Job),
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Firma Job Impulse od 2009 roku prowadzi wszystkie procesy rekrutacyjne otwarte na kandydatów i kandydatki z niepełnosprawnościami na wszystkie szczeble, także kierownicze. Firma wdrożyła kompleksowy proces rekrutacyjny rekrutacja na TAK: od ogłoszeń rekrutacyjnych podkreślających fakt otwartości na różnorodność, także pod kątem sprawności, poprzez kanały dotarcia do osób z niepełnosprawnościami oraz szkolenia dla osób prowadzących procesy rekrutacyjne. Job Impulse włącza się także w inicjatywy edukacyjne, promujące kompleksowe podejście do zatrudniania i włączania osób z niepełnosprawnościami np. raport Pracodawca na TAK. Dzięki kompleksowym i strategicznym wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnoprawnościami przekracza znacznie 6%, a w firmie pracują osoby z niepełnosprawnościami, które realizują swój potencjał, mają taką samą szansę na rozwój i są traktowane na równi z innymi.