Rozwój wolontariatu wśród pracowników – Levi Strauss

Metryka praktyki

Firma:
Branża:
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Levi Strauss proponuje program wolontariatu swoim pracownikom. U podstaw projektu leży pomysł połączenia godzin przepracowanych przez pracowników LS na rzecz instytucji z dotacjami finansowymi przyznawanymi tym instytucjom przez firmę.

Rozwój wolontariatu wśród pracowników jest jednym z długofalowych działań w obrębie wspierania środowisk lokalnych, w których działa firma.

Celem programu jest budowanie reputacji firmy zaangażowanej społecznie, utożsamienie pracowników z wartościami firmy oraz umożliwienie osiągania satysfakcji z pracy w firmie wrażliwej na problemy społeczne i zaangażowanej w rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności.

Firma chce również rozwijać wolontariat oraz wyrównać szanse w dostępie do edukacji biednej młodzieży. Wolontariusze pracują na rzecz młodzieży i dzieci z Domów Dziecka, są to prace porządkowe, malarskie lub inne, które na bieżąco ustalane są z kierownictwem Domu Dziecka. W

zależności od przepracowanych godzin oraz ilości osób zaangażowanych firma przyznaje dotacje finansowe Domom Dziecka. W 2004 zorganizowano 4 razy Dzień Wolontariusza, wsparty dotacjami finansowymi Fundacji LS&CO oraz 1,5 tygodniową akcję Świąteczną (kupowanie, pakowanie, rozwożenie prezentów świątecznych, przygotowywanie darów rzeczowych.

Zespół CIT (Community Involvement Team) mierzy efektywność programu i działa w oparciu o zatwierdzany corocznie przez Fundację LS&Co plan działań. Środki finansowe są przyznawane w oparciu o sprawozdanie z wykonania poszczególnych zadań. Ewaluacji dokonuje Fundacja LS&CO oraz CIT Advisor.