Rozwój paliw alternatywnych i elektromobilności

Metryka praktyki

Firma: Shell Polska,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W 2021 Shell przeprowadził działania w zakresie rozwoju i promowania paliw niskoemisyjnych i elektromobilności. W minionym roku firma, we współpracy z IONITY, uruchomiła pierwsze w Polsce stacje szybkiego ładowania samochodów elektrycznych o maksymalnej mocy 350 kW. Zostały otwarte 4 punkty, na każdym po min. 2 ładowarki. Shell planuje też inwestycje w punkty ładowania o standardowej mocy na polskim rynku.

Na koniec roku firma rozszerzyła swoją ofertę dla klientów flotowych, oddając do ich użytku hybrydową kartę Shell Card umożliwiającą ładowanie aut elektrycznych i hybrydowych. W 2021 r. Shell uruchomił także drugą stację LNG w Świecku. W ramach strategii niskoemisyjności i promowania paliw alternatywnych do 2050 roku Shell chce obniżyć ślad węglowy netto produktów energetycznych o 65 proc., przyczyniając się w ten sposób do poprawy stanu powietrza w miastach. Jednocześnie celem firmy jest stanie się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto do 2050 r.

Wspomniane praktyki są elementem strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej, w tym nowych celów cząstkowych w zakresie redukcji intensywności emisji dwutlenku węgla netto: 6–8% do 2023, 20% do 2030, 45% do 2035 i 100% do 2050 roku, względem roku 2016. Przykładowo dzięki LNG jest możliwe osiągnięcie krótkoterminowych celów w zakresie redukcji CO2, ponieważ błękitne paliwo jest obecnie jednym z najczystszych alternatyw dla oleju napędowego i pozwala zredukować emisję gazów cieplarnianych pochodzących z samochodów ciężarowych o 22% w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym.

Shell wierzy, że elektromobilność i inwestycje w paliwa alternatywne to przyszłościowy kierunek, dzięki któremu będzie można polepszyć jakość powietrza. Firma rozwija sieć stacji LNG, wpisując się w europejskie konsorcjum Bio-LNG EuroNet.

Polska jest liderem transportu ciężkiego, dlatego wprowadzenie stacji LNG może znacząco wpłynąć na redukcje CO2. Szczególnie, że Shell pracuje również nad zerowym emisyjnie bioLNG. Natomiast dzięki wprowadzeniu szybkich ładowarek IONITY Shell uruchomił na polskim rynku innowacyjne i niedostępne wcześniej rozwiązanie. Szybszy czas ładowania – nawet do 7 razy krócej, skraca czas pobytu klientów na stacji paliw.

Adresaci działań, zarówno w kontekście elektromobilności jak i LNG, mogą wspierać działania firmy w zakresie niskoemisyjności i osiągania celów porozumienia paryskiego, tj. ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C. Obecnie na polskim rynku działa 8 szybkich ładowarek Shell-IONITY na 4 stacjach. Docelowo będą na co najmniej 10.