Rozwój Kobiet w Energetyce

Metryka praktyki

Firma: Polenergia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci

W 2021 r. Polenergia podpisała umowę ramową z Uniwersytetem Gdańskim i Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG w ramach projektu Rozwój Kobiet w Energetyce. Z projektu tego Polenergia dofinansowała dwa miejsca dla kobiet na studniach podyplomowych „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Morska energetyka wiatrowa” organizowanych przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu w semestrze 2021/2022. Jest to działanie zgodnie ze Strategią ESG Grupy i wsparciem uczelni w kształceniu przyszłych kadr sektora energetycznego. Jednocześnie jest to działanie wspierające kobiety w możliwości rozwoju zawodowego w branży zdominowanej przez mężczyzn.