Rozwój i edukacja

Metryka praktyki

Firma: Emitel,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Świat technologii się zmienia. Głód wiedzy i gotowość do podnoszenia kompetencji – tego oczekuje spółka Emitel od pracowników. W zamian stawia na rozwój i edukację zawodową, oferując szkolenia, webinary, audiobooki, podcasty oraz programy rozwojowe. Do Akademii Liderów zapraszani są menedżerowie, by mogli rozwinąć swoje kompetencje. Pracownicy pionu technicznego mają dostęp do programu EmiTech i szkoleń z teletransmisji, nadajników, energetyki. Popularne są webinary i szkolenia EmiAcademy. W ramach programu Akademia Trenera każdy może zostać trenerem. Firma zapewnia bezpłatną naukę języka angielskiego. Oferta dostępu do biblioteki audiobooków skierowana jest do wszystkich pracowników, z dostępu do Audiobooków w aplikacji INSPIRO korzysta ponad 100 pracowników, w szkoleniach i webinariach dostępnych dla wszystkich pracowników w ramach EmiAcademy wzięło udział 530 uczestników, liczba wydarzeń szkoleniowych EmiAcademy w 2021: 56 wydarzeń. W programie rozwojowym Akademia Liderów uczestniczy 44 menedżerów. Program trwa 2 lata, w jego ramach zrealizowanych zostało 24 szkolenia w 6 obszarach tematycznych. W programie rozwojowych dla pracowników pionu technicznego w ciągu 5 lat zrealizowanych zostało łącznie 194 szkolenia dla łącznej liczby 880 uczestników. Liczba pracowników pełniących rolę trenera wewnętrznego: 30. Liczba uczestników kursu językowego w 2021 r. – 40 osób. Utrzymanie wysokiego wskaźnika satysfakcji z istniejących w firmie możliwości szkoleniowych w 2021 r.: 72,6%, utrzymanie wysokiego wskaźnika satysfakcji z możliwości rozwijania kompetencji w miejscu pracy 2021: 85,6%. Utrzymanie bardzo wysokiego wskaźnika satysfakcji z pracy w Emitel 2021: 93%.. Utrzymanie wysokiego wskaźnika dotyczącego chęci pozostania w firmie w przypadku otrzymania konkurencyjnej oferty pracy 2021: 76,5%. Kształtowanie i utrwalanie kultury organizacyjnej opartej na wartości jaka jest ciekawość świata i potrzeba rozwoju.