Rozwój do kwadratu

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Rozwój do kwadratu to działanie zainicjowane dla pracowników firmy TAURON Polska Energia. Inicjatywa została opracowana jako odpowiedź na trudną sytuację związaną z pandemią COVID-19, uniemożliwiającą odbywanie szkoleń w klasycznej formie. Odbiorcami projektu jest ok. 17 tys. pracowników Grupy TAURON. „Rozwój do kwadratu” to cykl cotygodniowych webinariów prowadzonych przez pracowników obszarów HR z kilku spółek Grupy TAURON. Webinaria prowadzone są w czterech obszarach tematycznych: rozwój, dzielenie się wiedzą, współpraca oraz #zdrowie.

W 2020 roku odbyły się 24 webinaria, w których wzięło udział ponad 950 pracowników Grupy TAURON. Zrealizowano następujące tematy:

 • #dzielenieSięWiedzą: Zespoły w organizacji uczącej się
 • #zdrowie:Dieta budująca odporność
 • #zdrowie: Nordic Walking
 • #rozwój: Nastawienie i motywacja
 • #dzielenieSięWiedzą: Dzielenie się wiedzą – narzędzia
 • #rozwój: Zarządzanie przez cele
 • #współpraca: Komunikacja i współpraca międzypokoleniowa
 • #rozwój: Samorozwój
 • #zdrowie: Odporność psychiczna
 • #współpraca: Przywództwo sytuacyjne w praktyce – dla kierownika
 • #współpraca: Przywództwo sytuacyjne w praktyce – dla pracownika
 • #dzielenieSięWiedzą: Customer Experience
 • #dzielenieSięWiedzą: Jak uczą się kolory?