Rozwijanie społecznej aktywności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży – Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

W czerwcu 2005 roku Fundacja PZU ogłosiła konkurs, który miał na celu wsparcie zorganizowanej opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. Dotacje miały służyć zwiększeniu samodzielności i aktywności społecznej tej grupy dzieci i młodzieży, umożliwiając jednocześnie ich rodzicom rozwój własnej aktywności życiowej.

 W konkursie preferowano projekty, których celem będzie uruchomienie regularnych form opieki oraz stałych mechanizmów wsparcia dla rodziców. Zamiarem Fundacji PZU była pomoc w wypracowaniu i rozwinięciu skutecznych oraz możliwych do kontynuowania i powielenia metod pracy z niepełnosprawnymi dziećmi oraz ich rodzicami.
Do ubiegania się o dotacje uprawnione były organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. W wyniku konkursu wyselekcjonowano 18 projektów, na których realizację Fundacja PZU przekazała dotacje w wysokości od 10 do 30 tys. zł.

Fundacja PZU istnieje od maja 2004 r. Jej celem jest wspieranie nowatorskich inicjatyw służących podnoszeniu jakości życia społecznego oraz rozwojowi indywidualnemu. Fundacja oferuje swoją pomoc organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w dziedzinach: edukacji, kultury i sztuki, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Działalność statutowa Fundacji rozwijana jest przez programy partnerskie prowadzone wspólnie z organizacjami społecznymi oraz własne programy dotacyjne.