Rozwijanie platformy e-learningowej: szkolenia online dla pracowników

Metryka praktyki

Firma: Kuehne+Nagel,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma Kuehne+Nagel rozwija platformę e-learningową (myLearning), aby szkolić online pracowników. Nacisk na rozwój poprzez wszechstronne kursy podyktowany jest chęcią ciągłego doskonalenia pracowników i stażystów. W 2020 r., w obliczu pandemii, system szkoleń online cieszył się jeszcze większą popularnością. Platforma oferująca kursy, oprócz funkcji szkoleniowych, pozwala na dzielenie się wiedzą wśród społeczności pracowniczej i komentowanie dostępnych szkoleń oraz polecanie ich sobie nawzajem.