Różnosprawni

Metryka praktyki

Firma: Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Projekt wspiera zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. W 2022 r. Santander Bank Polska realizował różne inicjatywy z cyklu Różnosprawni, tj. kurs języka migowego „Migać każdy może”, grupowe zwiedzanie Niewidzialnej Wystawy, webinary i spotkaniami z ekspertami zewnętrznymi; „Niepełnosprawność – to nie mój problem?”, „W pracy jesteśmy tacy sami. Zarządzanie zespołem różnorodnym pod kątem sprawności”, „Orzeczenie o niepełnosprawności – jakie daje możliwości?” to niektóre z nich. Bank rozszerzył ofertę benefitów dla osób z niepełnosprawnościami: dodatek finansowy na cele prozdrowotne został wydłużony o kolejny rok, od 2023 r. osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z 2 dodatkowych dni wolnych. Działania w ramach projektu przekładają się na tworzenie przyjaznego środowiska pracy, w którym pracownik nie ma obaw przed podzieleniem się informacją o posiadanej niepełnosprawności. Bank odnotowuje systematyczny wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Od 2019 r. wskaźnik zatrudnienia OzN wzrósł z 0,8 do 1,42%. Chcąc tworzyć wspierające środowisko pracy, bank rozszerza ofertę benefitów dla tej grupy pracowników. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami jest strategicznym celem banku w budowaniu inkluzywnej i różnorodnej kultury organizacyjnej.