Róznorodność

Metryka praktyki

Firma: Sitech,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Problem związany z tematem różnorodności może pojawić się w każdej firmie. Spółka SITECH chce pokazać, że cieszy się ze swej różnorodności i jest ona przepisem na sukces.

SITECH Sp. z o.o. propaguje różnorodność w miejscu pracy bazując na podpisanych przez przedstawicieli spółki dokumentach. Zarówno Karta Różnorodności, jak i wdrożona w 2018 r. Polityka Różnorodności, zobowiązują do promowania różnorodności w miejscu pracy. W maju w firmie został zorganizowany Dzień Różnorodności, w ramach którego został nakręcony film o pasjach i zainteresowaniach pracowników. Film ten został zaprezentowany na kwartalnym spotkaniu z załogą i wzbudził ogromne zainteresowanie. Na co dzień współpracujące osoby poznały się na nowo z innej strony niż zawodowa. W ramach promowania różnorodności SITECH corocznie przyłącza się do akcji „Jestem przeciwko rasizmowi”. W 2018 r. pracownicy ustawili specjalnie zaprojektowane przez jedną z koleżanek logo „we are against racism” w stopce mailowej, które trafiało do wszystkich interesariuszy.

Bezwzględną korzyścią uzyskaną po wdrożeniu Polityki Różnorodności i zorganizowaniu Dnia Różnorodności jest wzrost zadowolenia z pracy pracowników. Temat ten jest dla nich pewnego rodzaju odskocznią od codziennych obowiązków, co będzie można zbadać w Badanie Nastroju Pracowników, które odbywa się corocznie.
Planowane jest również wprowadzenie Dnia Różnorodności jako stałego corocznego elementu funkcjonowania spółki.