Różnorodność w miejscu pracy – warsztaty dla pracowników z języka inkluzywnego

Metryka praktyki

Firma: Polenergia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Grupa Polenergia zorganizowała warsztaty dla pracowników z języka inkluzywnego, które mają na celu włączanie ludzi do zespołów i do różnych grup społecznych. Istotne jest bowiem poznanie granic tolerancji i środowiska językowego, gdzie funkcjonujemy, tak aby zachować poszanowanie dla innych – różnych osób. W ramach inicjatywy odbyły się 4 webinary prowadzone przez Ane Piżl, która od 19 lat działa na rzecz równości. Jest członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i sieci edukatorów i edukatorek Amnesty International. Webinary z zakresu diversity & inclusion są elementem cyklu działań edukacyjnych realizowanych w Grupie Polenergia dla pracowników.