Różnorodność w Dentsu Aegis Network

Metryka praktyki

Firma: Dentsu Polska,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2013

Podpisanie Karty Różnorodności wpłynęło na rozwinięcie się inicjatyw związanych z różnorodnością w Dentsu Aegis Network. W ramach projektu Różnorodność firma zaangażowała się w pracę Klubu Dyrektora HR i projekt „Kobieta aktywna”, wzięła udział w badaniu Diversity Index oraz szeroko komunikowała o podpisaniu Karty. Dodatkowo wdrożyła kodeks etyczny oraz procedury zgłaszania przypadków jego naruszania, wprowadziła elastyczny czas pracy dla rodziców, badanie satysfakcji pracowników i program wspierający work-life balance.