Różnorodność w Banku BPH

Metryka praktyki

Firma: Bank BPH,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2012

Docenianie różnic i wykorzystanie doświadczenia, poglądów i wiedzy wszystkich pracowników Banku BPH, których jest ok. 6 tys., to założenie strategii Różnorodność w Banku BPH. W tak dużej organizacji istotne jest, aby każdy miał możliwość wykorzystania w pełni swojego potencjału bez względu na płeć, wiek, wyznanie czy niepełnosprawność. W 2012 roku bank został sygnatariuszem i uczestnikiem programu edukacyjnego Karta Różnorodności. Powołano zespół ds. wdrożenia strategii różnorodności, realizowanej poprzez programy rozwojowe, dobre praktyki, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Dzięki programowi Babymagination bank ułatwił młodym rodzicom – pracownikom banku oraz ich przełożonym – odnalezienie się w formalnościach związanych z ciążą i rodzicielstwem. Stworzono podręczniki z szablonami wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych dokumentów związanych z okresem ciąży i rodzicielstwa oraz zebrano najważniejsze informacje prawne i finansowe. Pracownikom umożliwiono korzystanie ze szkoleń e-learningowych, a także zapewniono dostęp do firmowego intranetu przez cały czas nieobecności w pracy. W celu wydobycia i rozwinięcia potencjału kobiet, w banku funkcjonuje inicjatywa GE Women’s Network. Promuje ona rozwój kobiet, doskonalenie ich umiejętności menedżerskich oraz pomaga w rozwoju osobistym i planowaniu własnej ścieżki kariery pracownicom banku. W GE Women’s Network zaangażowanych jest ok. 1 tys. osób. Inicjatywy związane z różnorodnością w BPH oparte są na intensywnej komunikacji wewnętrznej, dzięki której pracownicy mają świadomość szerokiej gamy realizowanych działań. Pracownicy są cyklicznie informowani o aktualnych działaniach w ramach newslettera „Piątki z różnorodnością”. Powstała strona w intranecie oraz skrzynka pocztowa dedykowana różnorodności, utworzona z myślą o dzieleniu się opiniami i dobrymi praktykami, a także w celu poznania uwag i pomysłów pracowników.