Różnorodność, równość i inkluzywność w UBS

Metryka praktyki

Firma: UBS Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 5 - Równość płci

W UBS w Polsce funkcjonuje 5 utworzonych oddolnie sieci pracowniczych: Wellbeing, Gender, Pride, Ability i Cultural Awareness Network, działających pod egidą Różnorodności, Równości i Inkluzywności. Sieci te, przy wsparciu Zarządu firmy, zajmują się budowaniem świadomości w zakresie różnorodności, równości i inkluzywności w UBS oraz inicjowaniem i wspieraniem działań wdrażanych przez firmę. Organizują regularne sesje uświadamiające, w tym comiesięczne spotkania z nowymi pracownikami, szkolenia i webinary, przyczyniając się do tworzenia inkluzywnego środowiska pracy. W działanie networków zaangażowanych jest kilkudziesięciu pracowników, a społeczność skupiona wokół nich liczy ponad 1 tys. członków. W ramach starań o podnoszenie standardów dostępności, UBS dołączył do globalnej inicjatywy Valuable 500, systematycznie wdrażając ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.