Różnorodność kulturowa – ArcelorMittal Poland

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2014

W ArcelorMittal Poland na co dzień współpracuje się w wielonarodowościowych zespołach, a znaczna część kadry menedżerskiej to obcokrajowcy. Dlatego firma w procesie szkoleniowym kładzie nacisk na kwestie różnorodności kulturowej. W 2014 roku zorganizowano warsztaty dotyczące small talków i efektywnej współpracy międzykulturowej. Na szkoleniach, prowadzonych w małych grupach, poruszone zostały takie zagadnienia, jak: nawiązywanie kontaktów z obcokrajowcami i świadome budowanie pierwszego wrażenia; zachowania zgodne z zasadami etykiety biznesowej; rola stereotypów; różnice w kulturowym podejściu do władzy, hierarchii organizacyjnej i czasu. Warsztaty odbywały się w Dąbrowie Górniczej i Krakowie.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy

ArcelorMittal Poland jest sygnatariuszem Karty Różnorodności.