Różnorodność i włączanie w sklepach Lidl Polska

Metryka praktyki

Firma: Lidl Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Różnorodność i włączanie w sklepach Lidl Polska to ważny temat w strategii CSR firmy. Pierwszą inicjatywą z tego obszar jest współpraca z Fundacją „Labrador – Pies Przewodnik” w celu wspierania osób niewidomych w nabieraniu szerszych kompetencji społecznych. Lidl Polska sfinansowała szkolenia dla psów asystujących oraz przeszkoliła swoich pracowników ze standardów obsługi tej grupy osób. Drugą praktyką są „Ciche godziny”, czyli wprowadzenie w sklepach udogodnień w robieniu zakupów dla osób ze spektrum autyzmu. W określonych dniach i godzinach muzyka oraz komunikaty głosowe są wyciszone, a osoby ze spektrum autyzmu są obsługiwane poza kolejnością. Akcje, oprócz wprowadzenia ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami, mają również wymiar edukacyjny. Dzięki szerokiej komunikacji w kanałach wewnętrznych i zewnętrznych Lidla, firma przypomina klientom, pracownikom i innym interesariuszom, że wśród nas żyją osoby o różnorodnych potrzebach.