Różnorodność – Grupa Saint-Gobain

Metryka praktyki

Firma: Grupa Saint-Gobain,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2013

Sygnatariuszem Karty Różnorodności jest Grupa Saint-Gobain, która zatrudnia ponad 6 tys. osób w różnych lokalizacjach oraz na różnych stanowiskach.  Program Różnorodność jest odpowiedzią na potrzebę dywersyfikacji zatrudnienia oraz podkreślenia szacunku dla każdego pracownika. Jest on także traktowany jako wzmocnienie innowacyjności. W ramach tych działań powstał Poradnik Rodzica, a także „Projekt 50+ A Mature Response” mający na celu wsparcie starszych pracowników, odbyły się również akcje, m.in. promujące zdrowy styl życia (Zdrowe Bicie Serca, Światowy Dzień Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Dzień Zdrowego Odżywiania, Dzień Profilaktyki Antynowotworowej). Firma regularnie monitoruje również wskaźniki zatrudnienia.