#różnoroDNI

Metryka praktyki

Firma: DB Cargo Polska,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Inicjatywa #różnoroDNI miała na celu zbudowanie szerszej świadomości różnorodności w DB Cargo Polska oraz podkreślenie kultury włączającej jako ważnego aspektu kultury organizacyjnej i elementu wspólnych wartości firmy. Obejmowała dwa spotkania w formie webinaru, dedykowane wszystkim chętnym pracownikom z organizacji: „Po co nam różnorodność?” oraz „Droga Kobiet”. Pierwsze z nich dotyczyło istotnych dla zrozumienia problemu różnorodności aspektów, takich jak znaczenie różnorodności w biznesie, sposobów, w jaki ludzie różnią się między sobą, stereotypów i uprzedzeń oraz sposobów na przełamywanie stereotypów i otwieranie się na różnorodność. Drugie ze spotkań było rozmową z trzema przedstawicielkami firmy, które opowiedziały o swoich doświadczeniach jako kobiet w branży kolejowej oraz o blaskach i cieniach kobiecej kariery. Do poinformowania o inicjatywie wykorzystano mailing i media społecznościowe. Komunikaty zawierały też informacje dotyczące różnorodności. #różnoroDNI zostało bardzo pozytywnie odebrane przez uczestników wydarzeń. W mediach społecznościowych pracowników firmy pojawiły się prywatne posty, które powoływały się na inspirację wydarzeniem.